Aktywne Życie Wraz z nadejściem wiosny motocykliści ponownie ruszają na podbój szos 🏍... więcej

Oferta
Ubezpieczenia na życie
Oferujemy Państwu możliwość zabezpieczenia sytuacji majątkowej najbliższej rodziny poprzez indywidualne ubezpieczenie na życie a także jako zabezpieczenie kredytu do banku.

Indywidualne
Grupowe - Grupowe Ubezpieczenie na Życie dla małych i średnich firm
Główne zalety ubezpieczenia grupowego:
• ochrona ubezpieczeniowa przez 24 godziny na dobę na całym świecie
• możliwość rozszerzenia zakresu ochrony o część inwestycyjną
• możliwość stworzenia własnego zakresu ochrony spośród 11 różnych pakietów
• prawo przystępowania do umowy ubezpieczenia dla Współmałżonków Pracowników
• prawo do indywidualnej kontynuacji ubezpieczenia po ustaniu zatrudnienia Pracownika u Pracodawcy

Zakres ubezpieczenia obejmuje śmierć Ubezpieczonego. Umowa ta może zostać rozszerzona o szereg umów dodatkowych, których należą:
• śmierć Ubezpieczonego wskutek nieszczęśliwego wypadku
• śmierć Ubezpieczonego wskutek nieszczęśliwego wypadku przy pracy
• śmierć Ubezpieczonego wskutek nieszczęśliwego wypadku w środku lokomocji
• śmierć Ubezpieczonego wskutek zawału serca lub udaru mózgu
• niezdolność Ubezpieczonego do pracy zarobkowej
• trwały uszczerbek na zdrowiu Ubezpieczonego wskutek nieszczęśliwego wypadku
• trwały uszczerbek na zdrowiu Ubezpieczonego wskutek zawału serca lub udaru mózgu
• trwały uszczerbek na zdrowiu Dziecka wskutek nieszczęśliwego wypadku
• poważna choroba Ubezpieczonego
• poważna choroba Dziecka
• śmierć Współmałżonka
• śmierć Współmałżonka wskutek nieszczęśliwego wypadku
• śmierć Dziecka
• śmierć Rodziców
• śmierć Teściów
• urodzenie Dziecka
• urodzenie Dziecka rozszerzone o urodzenie Dziecka w wyniku ciąży mnogiej lub z wadą wrodzoną
• urodzenie Dziecka martwego
• osierocenie Dziecka
• pobyt Ubezpieczonego w szpitalu
• pobyt Ubezpieczonego w szpitalu wskutek nieszczęśliwego wypadku
• pobyt Ubezpieczonego w szpitalu wskutek nieszczęśliwego wypadku przy pracy
• pobyt Ubezpieczonego w szpitalu wskutek nieszczęśliwego wypadku w środku lokomocji
• pobyt Ubezpieczonego w szpitalu wskutek zawału serca lub udaru mózgu
• operacje chirurgiczne
• rehablitacja medyczna
• pomoc medyczna w kraju
• druga opinia medycznawykonanie: stargard.com.pl - Strony internetowe Stargard