Aktywne Życie Wraz z nadejściem wiosny motocykliści ponownie ruszają na podbój szos 🏍... więcej

Oferta

Do kogo jest skierowane ubezpieczenie? Pakiet dla małych i średnich przedsiębiorstw jest skierowany do podmiotów gospodarczych. ...

Zaprojektowano już wiele systemów zabezpieczenia przed skutkami niszczącego działania sił przyrody Żaden z nich nie daje jednak całkowitej pewności. ...

Czy możesz jeszcze skuteczniej chronić swoje mienie? Jeśli stoisz przed decyzją o zatrudnieniu następnych strażników, zastanów się, czy nie nadszedł moment na dokonanie wyboru solidnej ochrony ubezpieczeniowej. Racjonalny wybór uchroni Cię od strat, które możesz ponieść na skutek utraty majątku obrotowego, maszyn i urządzeń oraz gotówki w wyniku kradzieży z włamaniem lub r ...

Trudno sobie wyobrazić, że pewnego dnia znika komputer z bazą danych Twoich klientów, że pożar strawił całe wyposażenie studia telewizyjnego, że powódź zalała cały budynek laboratorium niszcząc kosztowną aparaturę oraz elektroniczny system urządzeń pomiarowych. ...

Prowadząc działalność gospodarczą powinieneś zapewnić nie tylko wysoką jakość sprzedawanych towarów i usług świadczonych na rzecz swoich klientów, ale również udowodnić, że jesteś osobą, która myśli perspektywicznie i jest w stanie przewidzieć potencjalne zagrożenia związane z prowadzoną przez siebie działalnością. Twoi klienci będą mieli do Ciebie większe zaufanie, ...

Ubezpieczenie obejmuje szkody osobowe i rzeczowe wyrządzone przez Ubezpieczonego w związku z określonym w polisie zawodem, a także szkody związane z posiadaniem i użytkowaniem aparatury lub sprzętu wykorzystywanego w pracy zawodowej. Nasza oferta kierowana jest między innymi do takich grup zawodowych jak: nauczyciele, wychowawcy, przewodnicy turystyczni, instruktorzy sportowi itp. ...

Posiadanie polisy ubezpieczenia OC może zdecydować o tym, czy to Twoja firma dostanie zlecenie na przewóz. ...

Zamiast gotówki do swojej oferty możesz dołączyć gwarancję zapłaty wadium. ...

wykonanie: stargard.com.pl - Strony internetowe Stargard